0

БНКО – дан

БНКО

 

ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ

ОТ

 ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА  (1 – 5 ДАН) 

 

 1 – ДАН черен поясКИХОН– комбинации 

1. ОЙ ЦУКИ – ГЦ (ЗКД).

2. КИЗАМИ ЦУКИ-ОЙ ЦКИ – МАЕ ГЕРИ ( ЗКД).

3. ШУТО ( ЗКД) – МАВАШИ ШУТО (КД) -ХАЙТО (ЗКД).

4. ОЙ ЦУКИ – /ДИАГОНАЛИ/ – (ЗКД).

5. УРАКЕН-МАВАШИ ГЕРИ – ГЦ (ЗКД).

6. ГЕДАН БАРАЙ – ГЦ – УРАКЕН (ЗКД).

7. МАЕ ГЕРИ 2 – МАВАШИ ГЕРИ 2 – ЙОКО ГЕРИ КЕАГЕ 2 – ЙОКО ГЕРИ КЕКОМИ – УШИРО ГЕРИ – ГЕДАН БАРАЙ – ГЦ (ЗКД).

8. АГЕ УКИ – СОТО УКИ – ГЕДАН БАРАЙ -УЧИ УКИ – КИЗАМИ ЦУКИ – ГЦ (ЗКД).

9. ЙОКО ГЕРИ КЕАГЕ – 180 – ЙОКО ГЕРИ КЕКОМИ (КД) – УШИРО ГЕРИ – (КД).

10. ШИХО ГЕРИ (ЗКД).

11. ШИХО ЦУКИ (ЗКД).

12. ОИ ЦУКИ – МАВАШИ ШУТО – ХАЙТО – (ЗКД) – /ДИАГОНАЛИ/.

13. КИЗАМИ ЦУКИ – ОЙ ЦКИ – ГЦ (ЗКД).

КУМИТЕ

1. КИХОН ИППОН КУМИТЕ:

ОЙ ЦУКИ (ДЖОДАН,ЧУДАН)

МАЕ ГЕРИ, МАВАШИ ГЕРИ, ЙОКО ГЕРИ.

2. КУМИТЕ – реакция

ОЙ ЦУКИ (ДЖОДАН, ЧУДАН)

МАЕ ГЕРИ, МАВАШИ ГЕРИ, ЙОКО ГЕРИ.

3. ИППОН ДЖИУ КУМИТЕ.

 

КАТА

 

БАСАЙ ДАЙ-КАНКУ ДАЙ – ДЖИОН – ЕНМПИ

ЕДНА КАТА ПО ИЗБОР НА ИЗПИТНАТА КОМИСИЯТА

ЕДНА КАТА ПО ИЗБОР НА ИЗПИТВАНИЯ ОТ

ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СПИСЪК

 

2 – ДАН черен поясКИХОН– комбинации 

1. ОЙ ЦУКИ – ГЦ – АГЕ  УКИ /ДИАГОНАЛИ/.

2. УРАКЕН – АГЕ УКИ – ГЦ /ДИАГОНАЛИ/.

3. УРАКЕН – АГЕ УКИ /ДИАГОНАЛИ/ – ШИХО.

4. АГЕ УКИ – СОТО УКИ – ГЯКУ УЧИ УКИ -ГЕДАН БАРАЙ, МАЕ ГЕРИ, ГЦ; УЧИ УКИ -КИЗАМИ ЦУКИ – ГЦ – МАЕ ГЕРИ; СОТО УКИ – ЙОКО ЕМПИ (КД) – УРАКЕН – ГЦ – МАЕ ГЕРИ.

5. ШУТО – ХАЙТО – МАВАШИ ШУТО (КД) – ШУТО УКИ (ККД)  /ДИАГОНАЛИ/

6. ГЦ – КИЗАМИ ЦУКИ – ОЙ ЦУКИ – ГЦ (ЗД).

7. УКЕ – атака.

8. ШИХО (ГЦ).

9. ЙОКО ГЕРИ КЕАГЕ – 180 – ЙОКО ГЕРИ КЕКОМИ (КД) – УШИРО ГЕРИ – (КД)

10. ДАЧИ (ЗКД – КД – ФД – КД – СД – НАД).

11. МАЕ ГЕРИ – ЙОКО ГЕРИ КЕАГЕ – МАВАШИ ГЕРИ (ЗКД) – ЙОКО ГЕРИ КЕКОМИ – УШИРО ГЕРИ (ХИДАРИ И МИГИ) – ГЕДАН БАРАЙ – ГЦ.

12. ШИХО ГЕРИ (ЗКД).

КУМИТЕ

1. КИХОН-ИПОН КУМИТЕ (СВОБОДНО КАМАЕ):

ОЙ ЦУКИ(ДЖОДАН, ЧУДАН)

Г.Ц. (ДЖОДАН, ЧУДАН)

КИЗАМИ ЦУКИ (ДЖОДАН)

МАЕ ГЕРИ, ЙОКО ГЕРИ, МАВАШИ ГЕРИ, УШИРО ГЕРИ.

2. ДЖИУ ИППОН КУМИТЕ.

3. КУМИТЕ – реакция (СВОБОДНО КАМАЕ) .АТАКИТЕ СА СЪЩИТЕ КАТО В 1.

КАТА

ЕНМПИ – ХАНГЕТСУ – КАНКУ ШО – ТЕКИ НИДАН – ДЖУТЕ

1.ЕДНА КАТА ПО ИЗБОР НА ИЗПИТНАТА КОМИСИЯТА

2. ЕДНА КАТА ПО ИЗБОР НА ИЗПИТВАНИЯ ОТ

ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СПИСЪК

3.БУНКАЙ НА ЕДНА КАТА ОТ ГОРНИТЕ

3 – ДАН черен пояс(програмата за I ДАН и II-ри ДАН) – комбинации10 КОМБИНАЦИИ СОБСТВЕН КИХОН

КУМИТЕ

1. Кумите практика на 10-ТЕ КОМБИНАЦИИ СОБСТВЕН КИХОН

2. ДЖИУ КУМИТЕ – по необходимост в зависимост от представянето на изпитвания;

КАТА

ГАНКАКУ – БАСАЙ ШО – ДЖИ ИН – ГО ДЖУ ШИХО ШО – НИ ДЖУ ШИХО

1. ЕДНА КАТА ПО ИЗБОР НА КОМИСИЯТА.

2. ЕДНА КАТА ПО ИЗБОР НА ИЗПИТВАНИЯ ОТ  ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СПИСЪК.

3. БУНКАЙ НА ЕДНА КАТА ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ

СПИСЪК.

4 – ДАН черен пояс/ всички комбинации от изпитната програма на БНКО /20 КОМБИНАЦИИ СОБСТВЕН КИХОН.

КУМИТЕ

Кумите практика на 20-ТЕ КОМБИНАЦИИ СОБСТВЕН КИХОН.

КАТА

(не се изпълняват КАТА от изпитната програма за КЮ).

1. ЕДНА КАТА ПО ИЗБОР НА КОМИСИЯТА ОТ ИЗУЧАВАНИТЕ В ШОТОКАН.

2. ЕДНА КАТА ПО ИЗБОР НА ИЗПИТВАНИЯ ОТ ИЗУЧАВАНИТЕ В ШОТОКАН.

3. БУНКАЙ НА ДЕМОНСТРИРАНИТЕ КАТА

4. ПИСМЕНА РАБОТА, ЗАДАДЕНА ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ.

 

5-ДАН – черен пояс

ПИСМЕНА РАБОТА ПО ТЕМА ЗАДАДЕНА ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ