0

БНКО – ката

БНКО

 

 

СПИСЪК НА КАТА-ПРИЕТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

1. ТАЙКИОКУ ШОДАН
2. ХЕЙАН ШОДАН
3. ХЕЙАН НИДАН
4. ХЕЙАН САНДАН
5. ХЕЙАН ЙОНДАН
6. ХЕЙАН ГОДАН
7. ХЕЙАН ОЙО
8. ТЕККИ ШОДАН
9. БАСАЙ ДАЙ
10. КАНКУ ДАЙ
11. ДЖИОН
12. ЕНМПИ
13. ТЕККИ НИДАН
14. ДЖИТЕ
15. ХАНГЕТСУ
16. КАНКУ ШО
17. БАСАЙ ШО
18. ГАНКАКУ
19. НИДЖУШИХО
20. ЧИНТЕ
21. ГОДЖУ ШИ ХО ШО
22. ДЖИИН – 1 тип
23. ДЖИИН – 2 тип
24. ТЕККИ САНДАН – 1 тип
25. ТЕККИ САНДАН – 2 тип
26. ГОДЖУ ШИ ХО ДАЙ
27. УАНКАН
28. МЕКИО
29. УНСУ
30. СОЧИН
От по-горе утвърденият списък в изпитната КЮ – ДАН програма КАТА са отразени както следва:

№ 1 и 2 за 8-кю;
№ – 3 за 7кю;
№ – 4 за 6кю;
№ – 5 за 5кю;
№ – 6 за 4кю;
№ – 7 за 3кю;
№ – 8 за 2кю;
№ – 9 и 10 за 1кю;
№ – 9,10,11,12 за I дан;
№ – 13,14,15,16 за II дан;
№ – 17,18,19,20,21 за III дан;
№ – 22,23,24,25,26,27,28,29,30 за IV дан;