0

Детски карате турнир – купа “Шотокан Карате – Пловдив” 2017

карате турнир покана

 

 

П Р А В И Л Н И К

За провеждане на детски турнир по Карате за Купа
“ШОТОКАН КАРАТЕ ДО – ПЛОВДИВ”

ОБЩИ
Церемонията по откриване на турнира започва с поздравително слово на президента на БНКО.
Церемонията по закриване на турнира завършва със слово на президента на БНКО.
До мероприятието се допускат само участници регистрирани в изпълнени на наредбата за провеждане на детски турнир за Купата на ШОТОКАН КАРАТЕ ДО – ПЛОВДИВ.
Участници извън утвърдените възрастови групи се допускат. Демонстрациите им да се провеждат в паузите между отделните възрастови групи. Поощрението за подобен вид участващи е изцяло ангажимент на отделните сдружения. Отговорността на ШОТОКАН КАРАТЕ ДО – ПЛОВДИВ и БНКО като организатори на мероприятието е в границите на предоставяне на възможност за участие в турнира.
Турнирът ще се проведе с деца от 6 до 13 годишна възраст включително.
Участниците в турнира ще се разделят на четири възрастови групи и две категории:

Групи:
1) от 06 до 07 годишна възраст (включително)
2) от 08 до 09 годишна възраст (включително)
3) от 10 до 11 годишна възраст (включително)
4) от 12 до 13 годишна възраст (включително)

Категории:
А/ участници притежаващи техническа степен до 7-мо КЮ включително
Б/ участници притежаващи техническа степен над 6-то КЮ включително

Участниците да се явят на полето в специализирана карате дреха (Карате Ги) и пояс в съответния цвят отразяващ техническата степен.
Турнира се провежда в два кръга:
В 1-ви кръг се демонстрира Ката по избор на участника от Тайкиоку Шодан до Хейян Сандан (утвърдени) за демонстрация по време на мероприятието.
Във 2-ри кръг се демонстрира Ката по избор на участника, от Хейян Йондан до Хейян Ойо за каратеки притежаващи техническа степен над 6-то Кю (включително) и от Тайкиоку Сандан до Хейян Сандан за участници с техническа степен до 7-мо Кю (включително).

СЪДИЙСТВО

Редът за явяване на полето за демонстрация се определя чрез жребий теглен по време на техническия инструктаж, непосредствено преди мероприятието.
По време на техническа конференция чрез, жребий се определят съдиите на полето за демонстрация.
Главният технически експерт – (съдия), се определя от експертно-техническа колегия утвърдена в регистър на техническите експерти в БНКО. Главният съдия отговаря за реда на протичане на турнира.
Главният технически експерт – (съдия), председателства техническия инструктаж непо-средствено преди мероприятието.

ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяване постижението на всеки един участник, става от трима съдии с оценка от 6/1 до 6/9, а във втори кръг от 7/1 до 7/9
За оценка на участниците да се използват критерии утвърдени като критерии за оценка на Ката по време на изпит за техническа степен КЮ/ДАН (изпитни протоколи на БНКО).
Оценката на всеки отделен участник се записва от технически секретар на турнира.

НАГРАДИ

За всяка категория участници са предвидени:
а) Медали от 1-во до 3-то място (златен, сребърен, бронзов).
б) Грамота за участие на останалите, извън класирането за медали участници.

 

Н А Р Е Д Б А

Относно: Провеждане на детски турнир по Карате за Купа “ШОТОКАН КАРАТ ДО – ПЛОВДИВ”
Дата на провеждане: 08.04.2017 г.
Място на провеждане: гр. Пловдив, ОУ „Димитър Димов“ (спортна зала), гр. Пловдив, ул. „Ген. М. И. Кутузов“ № 2
График на мероприятието:

08.04.2017 г. – събота
от 10:00 ч. до 10:30 ч. – Техническа конференция (инструктаж)
от 10:30 до 11:10 ч.
Регистрация на участниците и водачите на отбори в съревнованието
от 11:10 до 11:20 ч.
Откриване на детски турнир по Карате за
Купа “ШОТОКАН КАРАТЕ ДО – ПЛОВДИВ”
от 11:30 до 13:30 ч.
КАТА: 1-ва Група – От 06 до 07 годишна възраст включително (до 6-то КЮ)
КАТА: 2-ра Група – От 08 до 09 годишна възраст включително (над 6-то КЮ включително)
КАТА: 3-та Група – От 10 до 11 годишна възраст включително (до 6-то КЮ)
КАТА: 4-та Група – От 12 до 13 годишна възраст включително (над 6-то КЮ включително)
Категория “А” – Участници притежаващи до 7-мо Кю включително
Категория “Б” – Участници притежаващи над 6-то Кю включително
ФИНАЛИ – от 14:00 до 15:00 ч.
от 15:30 ч. – награждаване на победителите и закриване на съревнованието

IV. Условия за участие:
Вноските за участие се внасят на място, преди участие в турнира в размер на 20 лева.
Заявката за участие се изпраща на ел. поща karatedo@abv.bg  до  24.03.2017г.