0

Карате До – Стилове и школи

Карате до – стилове и школи

 

В бойните изкуства, понятието стил се отнася до основните характеристики на отделните прийоми и техники, а понятието школа – до методите и средствата за тяхната реализация. В границите на даден стил, могат да съществуват различни школи, а, в рамките на една школа, могат да се развиват много стилове – поне на теория. На практика, даден стил става обикновено традиция за една школа и е нейна особеност. Изключенията са редки.

 

Шотокан рю                                   Шито рю                                                 Уадо рю                                     Годжу рю