0

Кратък речник на понятията в карате

КРАТЪК РЕЧНИК

 

ОБЩА ЧАСТ

рю – школа, стил, метод

будо – сбор от японски бойни изкуства

доджо – място където се тренира

карате ги – екип за карате

сенсей – учител/над ІІІ дан/

сенпай – вторият след учителя

кю – ученически степени

дан – майсторски степени

киай – боен вик

киме – фокус

до – път/във философски смисъл/

ки – витална енергия

кокоро – психологически термин в смисъл на съзнание

зен – напред

маай – дистанция, използвана при боя

ваза – техника

дачи – позиция

аге – вдигам

барай – помитане

оби – пояс/символизира духовното и физическото равнище/

хидари – ляво

миги – дясно

уширо – назад

йоко – встрани

гедан – под пояса

чудан – в средата/в слънчения сплит/

джодан – горе/главата/

учи – вътрешен

Позиции

 

хейсоку дачи – естествена позиция

мисуби дачи – V-образно положение на ходилата

хейко дачи – пизиция с успоредни крака

учи хачиджи дачи – като ХЕЙКО, но с пети навън

хачиджи дачи (шизентай дачи) – разкрачена позиция

Бойни позиции/камае/

 

зенкуцу дачи  – предна позиция

фудо дачи – атакуваща позиция

кокуцо дачи  – задна позиция

некоаши дачи  – котешка позиция

киба дачи  – ездачна позиция

шико дачи – разкрачена ездачна позиция

санчин дачи  – позиция”пясъчен часовник”

хангецу дачи – позиция” широк пясъчен часовник”

 

Карате техники

 

Техники на ръцете

 

те ваза – юмручни удари

чоку дзуки – прав/директен/ удар

ой дзуки – с напад, юмручен удар

тобиконде ой дзуки – удар с юмрук с подскок

кидзами дзуки  – удар с преден юмрук

гияку дзуки – удар с юмрука на задната ръка

мороте дзуки – удар с двата юмрука едновременно

учи ваза – ударни техники /индиректни/

 

уракен учи – удар с обратната страна на юмрука

тецуй учи – удар с основата на юмрука

шуто учи – външен саблен удар

хайто учи – удар с хребета на ръката

тейшо учи – удар с основата на дланта

емпи учи  – удар с лакътя

Кери /гери/ ваза – удари с крака

 

мае гери – преден удар с крак /кеаге, кекоми/

йоко гери – страничен удар с крак

маваши гери – дъгообразен удар с крак

уширо гери  – удар с крак назад

микадзуки гери – сърповиден удар с крак

ура маваши гери – противоположен удар с крак на маваши гери

хиза гери – удар с  коляното

 

Уке ваза – блокови техники

 

гедан барай – долен помитащ блок

сото уде уке – външен блок с предмишницата

учи уде уке – вътрешен блок с предмишницата

учи коми  – блок отвън навътре с предмишницата

мороте уке  – двоен блок

аге уке – горен блок

шуто уке – блок с остреца на дланта

шуто барай – помитащ блок с дланта

 

начини на тренировка

кихон – задължителни нападателни и отбранителни техники, които се правят в движение или на място

кумите – бой

кихон кумите – договорена практика

иппон кумите – договорена практика, състояща се от една част

санбон кумите – състояща се от три части

гохон кумите – състояща се от пет части

Забележка: Това са основните три форми на тренинг/основна практика/

джиу иппон кумите – действителна/договорна / практика състояща се от една част

окури иппон кумите – действителна практика състояща се от 2 части

каеши иппон кумите – действителна практика, състояща се от две”разменени” части.

джиу кумите – свободна практика

шиай кумите – състезателна практика

тамеши вари – чупещ тест на предмети, който определя възможността на каратиста да фокусира

хаппо кумите – изпробване реакцията на каратиста при самоотбрана

сото – външен

коми – вътре

кеаге – камшичен /повдигащ/

кекоми – мушкащ

джо – висок

отоши – падам, блъскам с ръка

каке – като кука

хейко – успореден

дзуки /цуки/ – прав /удар/

гяко – заден

маваши – дъгообразен

миказуки – сърповиден

тате – вертикален

ура – обратен

тоби – скок

саббаки – избягване на тялото /ловко/ на място

джуджи – на кръст

мороте – двоен

аши – крак

хара – корем /енергиен център, четири пръста под пъпа/

ван /уде/ – предмишница /между китката и лакътя/

те – ръка

тори те – нападащ

уки те – защитаващ се

гоши – таз

Поздрави

 

рей – поздравете

за рей – поздрав в клекнал седеж

ритсу рей – поздрав в изправено положение

отогай ни рей – поздрав между партньорите преди и след кумите

шомен ни рей – поздрав към почетното място в дожото

сенсей ни рей – поздрав към учителя

сенпай ни рей – поздрав към водещия/втори след учителя/

 

Команди на водещия заниманията

 

сейза – седнете на петите /японски седеж/

мокусо – съсредоточете се

йой – подгответе се /внимание/

хаджиме – започнете

яме – стоп, спрете

ямее – прекъснете

яме соремаде – край на упражнението

мавате – обърнете се

Арбитраж /съдии/

джогай – излизане от татамито

иппон – точка

джикан – време

хикиваки – равенства /като резултат/

чуй – предупреждение

фузен шо – нарушение

ваза ари – половин точка

хансоку гаеши – победа чрез дисквалификация

хантей – решение

хантей гаеши – победа чрез съдийско решение

хансоку маке – загуба при нарушаване  на правилата на играта

кикен гаеши – победа при напускане на борбата от противника

ваза ари авасете иппон – победа с две по половин точки

                                         /= 1 точка/

ваза ари юзей гаеши – победа по тачки

енчо – продължение

шимей – опасен удар

 

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Ударни плоскости

 

сейкен – предна част на юмрука

рикен – ръб на юмрука

тецуи – основа на юмрука

иппон кен – юмрук от основната фаланга на показалеца

накадака иппон кен – юмрук от основната фаланга на  средния пръст

хиракен – юмрук от основните фаланги на пръстите

хайто – хребет на ръката

хайшу – гръб на дланта

кумаде – меча лапа

нуките – копиевидна ръка

иппон нуките – еднопръстова копиевидна ръка

нихон нуките – двупръстна копиевидна ръка

кокен – гръб на китката

тейшо – основа на дланта

сейруито – волска челюст

емпи – лакът

хиза – коляно

хайсоку – гръб на ходилото

тейсоку – стъпална повърхност на ходилото

сокуто – острец на ходилото

какато – пета на ходилото

коши – възглавничката на ходилото

ката – „форма”, традиционна форма на тренинг без партньор, включваща систематично подредени серии от техники, изпълнявани в точно определен ред.

шитей ката – задължителна ката

токуй ката – волна, свободна ката

ката шиай – застанете за ката

кумите шиай – застанете за свободна практика

каваши ваза – техники за ловкост

наге ваза – хвърляния/техники за контрол/

ренсоку ваза – комбинирани техники

макивара – специален уред за трениране, на който се закаляват крайниците и се утвърждават техниките