0

Базово методическо ръководство по карате

БАЗОВО МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО

Панайот Панайотов

   При обучението по карате на базов етап е важно да се знаят и следват някои основни правила. Начинаещите постъпили за първи път в зала за тренировки по Карате и все още не са запознати нито с реда на протичане на тренировката, нито с особености на спецификата, на самата практика. Повечето начинаещи се стресират в момента в който чуят инструктора да произнася термини на чужд език. Резултатите от подобен стрес, най-често са негативни. Те или напускат залата и никога повече не се връщат, или дълго време не могат да преодолеят притеснението си и да е отпуснат психически, за да бъдат адекватни за възприемане на преподавания материал.

За да се избегнат подобни негативни явления е важно инструктора да предразположи курсистите за предстоящите занимания, като обясни внимателно в самото начало, че предстоят упражнения, чиито названия са на чужд език и усвояването и запомнянето им би следвало да се възприема постепенно, без притеснение и страх.

Много е важно инструктора да обясни на курсистите какъв е реда при влизане, престой и излизане от Доджо [1]. Какви са йерархичните правила в Доджо.

Инструкторът трябва да бъде внимателен, но строг и взискателен. В никакъв случай не трябва да обижда, нагрубява или подиграва трениращите. За хората, който се обучават в Карате, инструктора трябва да бъде пример за подражание със своята ерудиция и поведение.

Постигането на уважение между трениращите, трябва да бъде първа цел на инструкторите в Доджото по Карате. Върху взаимно уважение и толерантност се гради доброто обучение и стойностните резултати при тази трудна практика.

 

  1. Първи стъпки.

1.1.  Разположение на позициите в залата за тренировки по Карате. Камидза, Шимод-

за и Шомен. Подреждане по йерархия.

1.2.  Етапи на тренировката:

Тайши  – ок. 10/15 мин.

Представлява гимнастика за загряване на тялото и огъвкавяване на ставните връзки с цел подготовката на целия организъм към натоварен режим на работа в екстремна обстановка. Важно е да се повиши сърдечния ритъм и дишането на трениращите до нивото необходимо за протичане на адекватна тренировка. Упражненията в същинската част от тренировката са изключително натоварващи, свързани с извършването на тежки и екстремни, резки движения с реверсивен характер, при които са възможни травми върху ставните повърхности или сухожилията, затова е нужно да се обърне сериозно внимание на гимнастиката “Тайши”, с цел да се избегнат нежеланите травматчни последици.

Кихон – ок. 15/20 мин.

Кихонът е първият същински етап от тренировъчната част. В базовият кихон трябва да се съдържат упражнения, чийто характер е важно да бъде познавателно-информационен. На трениращите трябва внимателно да се обясни и да се покажат първите няколко позиции и значението на всяка една от тях. Положението на цялото тяло и отделните нива свързани с разпределението на баланса както в статично, така и в динамично състояние на тялото. Изработване на чувството за център (вътрешен и насочен), поглед и концентрация на вниманието, а така също и спокойствие (игнориране на емоциите). Трябва да се обърне внимание на дишането и отпуснатото (релаксирано) изпълнение техниките (с отпуснати – паднали рамене и без задържане на въздух в горната част на гръдния кош).

Кумите – ок. 15/20 мин.

Основното значение на кумите е да формира у трениращите усещането за реална дистанция и ефективност при изпълнение на техниките. На по-висок етап от обучението се цели усъвършенстването по-сложни техники, различен тип динамика при работа с партньор и работа с Киме [2].

–          Ката      – ок. 15/20 мин.

–          Тайши    – ок. 5/10 мин.

1.3.  Поздрава и неговото значение:

Осу! Този поздрав се произнася най-често както от инструкторите, така и от трениращите. Неговото значение е да концентрира вниманието на трениращите върху инструкциите, които им се поставят за изпълнение. Поздрав “Осу”, се изпълнява също и при влизане и излизане от Доджо, както и при искане на разрешение от някой от трениращите за действие или изказване извън предвидените от инструктора действия по реда на протичане на тренировката. Изполазва се и като форма на уважение между трениращите в йерархичен ред: отдолу-нагоре и обратно.

 

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО КАРАТЕ

Панайот Панайотов