0

Трите Сен -Трите изпреварващи инициативи

-Трите изпреварващи инициативи
Първото се нарича Ке но – когато изпреварваш противника с нападението си.

Второто е Тай по Сен – когато изчакваш противника да атакува и нападнеш ненадейно, вземайки инициативата.

Третото се нарича Тай Тай но Сен – когато ти и противникът атакувате едновременно. В началото на която и да било битка, няма други начини освен тези три, с които да вземеш инициативата. Тъй като трябва да имаш инициативата, за да победиш бързо, в Стратегията тя е най-важното нещо. Има различни елементи, включени във “вземането на инициативата”. Какво ще предприемеш зависи от твоята преценка на обстановката. Ще победиш, като използваш мъдростта на моята Стратегия и когато прозреш намеренията на противника. Но това нямам сега възможност да опиша подробно.

Първо – Ке но Сен. Когато решиш да атакуваш, застани спокойно и нападни бързо, изпреварвайки неприятеля. Или нападни бързо и наглед силно, но запази силите си в резерв. Изненадай с това и вземи инициативата. Също така, нападни с пълна сила, придвижи се по-бързо от нормалното и когато стигнеш противника, изненадващо го съкруши изведнъж. Или пък атакувай противника спокойно отначало до край, непрекъснато с пълна сила до окончателна победа. Това включва Ке но Сен.

Второ – Тай но Сен. Когато противникът атакува, престори се, че си слаб. Щом те доближи, изведнъж се отдръпни, като че ли си готов да побегнеш и когато видиш, че противникът се отпусне, силно се хвърли напред и го срази.

Трето – Тай Тай но Сен. Когато противникът атакува бързо, ти атакувай спокойно и силно. Щом те наближи, трябва да го нападнеш мигновено и решително в момента, в който той отслаби бдителността си, за да го победиш.

Също, ако противникът атакува спокойно, щом те приближи, притисни бързо и плавно тялото си към него. Наблюдавай движенията му и удари силно, за да го победиш. В това се състои Тай Тай но Сен. Трябва да изучиш всичко това, като вземеш за основа написаното тук. Тези три начина (трите Сен} означават, че трябва да се съобразяваш с обстановката и с принципа. Това не значи, че непременно трябва да атакуваш пръв, а че трябва да нападнеш, за да вземеш инициативата от противника. Още веднъж повтарям, че Стратегията на изпреварването на неприятеля е основен принцип, чрез който непременно ще постигнеш победа. Важното е усърдно да тренираш съобразно този принцип.