0

Шотокан – Изкуството на войната

SHOTOKAN – The Art of War

Кратко видео с което можете да добиете представа за стила Шотокан.

Комбинирани са различни кадри от състезания и демонстрации.